• Home
  • Vrije beroepen

Verzekeringen en vermogensplanning voor vrije beroepen

Als vrije beroeper heeft u nood aan advies op maat. Of het nu gaat over de specifieke risico’s eigen aan uw beroep of de planning van uw pensioen. We adviseren u graag onafhankelijk en in verstaanbare taal.

Beroepsaansprakelijkheid

Afhankelijk van uw activiteit kan een schadegeval soms oplopen tot miljoenen euro’s. Niet meteen het geld dat u voorhanden hebt in uw vennootschap. Een sluitende verzekering beroepsaansprakelijkheid is dus onontbeerlijk voor u.

Omzetverzekeringen

U bent de sleutelfiguur in uw vennootschap. Kan ze überhaupt blijven voortbestaan als u straks een tijdje noodgedwongen vanaf de zijlijn moet toekijken? Een omzet verzekering en een kostenverzekering zijn cruciaal om de continuïteit van uw bedrijf te verzekeren tijdens uw eventuele afwezigheid.

Gewaarborgd inkomen

Een langdurige arbeidsongeschiktheid komt heel hard aan en de tegemoetkoming van de sociale zekerheid is vaak ontoereikend.  De eerste maand ontvangt u als zelfstandige helemaal niets en ook de volgende maanden of jaren zijn de uitkeringen beperkt.

Om dergelijke problemen te vermijden, voorziet men best een dekking gewaarborgd inkomen.  Dergelijke verzekering biedt u een optimale inkomensbescherming bij het volledige of gedeeltelijk verlies van uw beroepsinkomen door ziekte of ongeval.

Pensioenen

Heeft u een vennootschap? Laat ze dan mee sparen voor uw pensioen. Als bedrijfsleider sluit u best een individuele pensioentoezegging af. Dat is een extralegaal pensioen dat door uw vennootschap betaald wordt. Alle premies (tot aan de 80% grens) zijn bovendien fiscaal aftrekbaar zodat u minder belastingen betaalt! Maar hoeveel spaart u dan best elk jaar?  En wanneer moet u ophouden?  Dat berekenen wij graag voor u (zie ook onze pagina 'Pensioenplanning' op onze website).

Heeft u geen Vennootschap? Ook dan kunt u flink wat reserves fiscaal aftrekbaar sparen. Wij berekenen graag de mogelijkheden voor u.

De Pensioenbarometer

Weet u hoeveel uw wettelijk pensioen zal bedragen?  Gebruik hiervoor de link Safe Life of Plan My Pension.

Hebt u na deze check vragen over uw inkomenszekerheid voor en na uw pensioen?  Wij weten raad.  Wij geven u professioneel advies op maat en maken u financieel wegwijs.

Pensioenavonturen.be

Graag verwijzen wij u ook naar Pensioenavonturen.be.  Deze website is in het leven geroepen voor mensen die op het punt staan om met pensioen te gaan, of die net gepensioneerd zijn.

U bent hier op het juiste adres voor antwoorden op vragen die u zich kort voor -of kort na - uw pensioen zou (moeten) stellen.  U vindt er verder pensioentrends en videoportretten van jonggepensioneerden.  Die laatste zijn echte verhalen van echte mensen die hopelijk inspirerend werken en u aanzetten om wat dieper in te gaan op alles wat met uw leven na het pensioen te maken heeft.

Vermits het financiële aspect van het leven na pensionering een belangrijk onderdeel is, leggen we onder 'voorbeelden' de inkomsten en de uitgaven van enkele gepensioneerden ter illustratie al eens naast elkaar.

Hebt u na deze check vragen over uw inkomenszekerheid?  Wij weten raad.  Wij geven u professioneel advies op maat en maken u financieel wegwijs.